Szanowni Państwo,

Przypominamy, że nadal przyjmowane są wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego w 2023 roku.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski w sezonie grzewczym 2022/2023 można składać do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Kto może kupić po cenie preferencyjnej węgiel?

Zakupu węgla może dokonać osoba, która spełni warunki uprawniające ją do dodatku węglowego, pod warunkiem, że ani wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa nie nabyli węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej samej jak określona w przepisach dotyczących preferencyjnej sprzedaży.

Gdzie można złożyć wniosek?

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla prosimy o składanie wniosków w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przypominamy, że zmiana rozporządzenia, która weszła w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.). Nowelizacja zakłada, że w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego, albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złożył wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1000 kg), może ująć w tegorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1500 kg, powiększonych o 500 kg). Zmiana ta dotyczy również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia, a więc będzie jednoznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o mniejszą ilość węgla niż 1500 kg.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poniecu (nr tel. 65 57 31 318).