Radni Rady Miejskiej w Poniecu w dniu 31 maja br. jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 43.432.660,50 zł – czyli plan dochodów został  wykonany w 108,27%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 38.393.403,96 zł – co stanowi 95,11 % planu.

Wątpliwości w ocenie wykonania zeszłorocznego budżetu nie miały także Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Komisja Rewizyjna oraz pozostałe komisje stałe, które pozytywnie oceniły pracę Burmistrza Ponieca.