Posterunek Policji w Poniecu w okresie od 01.07.2022 roku do 31.12.2022 roku realizuje plany działania priorytetowego mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnic nr 19, 20 i 21.

Plan dzielnicy nr 19 obejmuje rejon parku miejskiego przy ul. Szkolnej w Poniecu gdzie dochodzi do zaśmiecania przyległego terenu.

Plan dzielnicy nr 20 obejmuje teren leśny usytuowany w rejonie miejscowości Żytowiecko, gdzie dochodzi do zanieczyszczania tego miejsca poprzez wyrzucanie odpadów z gospodarstw domowych.

Plan dzielnicy 21 obejmuje teren leśny w rejonie miejscowości Miechcin gdzie kierujący quadami poruszają się po miejscach do tego nie przeznaczonych.

Tego rodzaju zachowania wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa. Z uwagi na powyższe w przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy z dzielnicowym odpowiedzialnym za dany rejon służbowy.

Z góry dziękuję za okazaną pomoc.