W piątkowe południe 27 listopada 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie mieszkania wspomaganego w gminie Poniec. W wydarzeniu tym uczestniczyli Burmistrz Ponieca, Z-ca Burmistrza Ponieca, Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, Skarbnik Gminy Poniec, proboszcz ks. Krzysztof Szymendera oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Poniecu, Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacja oraz przedstawiciel fundacji Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Plewiskach będący koordynatorem realizowanego projektu.

Mieszkanie wspomagane powstało w ramach realizowanego projektu “Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec”.
Mieszkanie wspomagane w formie mieszkania wspieranego służyć będzie osobom starszym, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych. Usługa ma charakter pobytu stałego. Osoby, które zostaną objęte tą formą wsparcia będą mogły korzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych, usług asystenckich lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Nadzór nad mieszkaniem  sprawował będzie pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.  Odpowiedzialny on będzie za koordynację działań o charakterze związanym z bezpośrednim zarządzaniem lokalem, prowadzeniem treningów wspierających aktywność osób w mieszkaniu wspomaganym, monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia mieszkańców, a także wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów.

Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 205.753,19 zł. Przy czym na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 122.308,16 zł.

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu oraz środkom własnym udało się:
– zainstalować centralne ogrzewanie gazowe,
– przeprowadzić gruntowny remont pięciu pokoi, jednej łazienki, korytarza,
– utworzyć drugą łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
– wyremontować i w pełni wyposażyć kuchnię, pełniącą także funkcję pokoju dziennego (jadalni),
– zakupić podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, a także sprzęt RTV.

W budynku została także wykonana nowa instalacja elektryczna i elewacja zewnętrzna. Zadbaliśmy także o zagospodarowanie terenu wokół budynku, aby mieszkańcy mogli spędzać czas na świeżym powietrzu.