Obszar Poniec

w dniach: 2022-10-04,

w godzinach: 07:30 – 13:30

Poniec: Zawada nr 6 do 10, nr 12A do 15, działki nr 231/2, 231/3, 265/1.

w dniach: 2022-10-04,

w godzinach: 08:30 – 12:30

Poniec: Janiszewo nr 34 leśniczówka; Miechcin – cała miejscowość.