Obszar Poniec

w dniach: 2022-09-23,

w godzinach: 07:30 – 14:30 gm. Poniec: Zawada nr 6 do 10, nr 12A do 15, działki nr 231/2, 231/3, 265/1.