Radni Rady Miejskiej w Poniecu w dniu 31 maja br. jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 45.618.391,94 zł  – czyli plan dochodów został  wykonany w 104,81%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 40.915.696,69 zł – co stanowi 93,99 % planu.

Burmistrz podczas przemówienia podkreślał zaangażowanie radnych, sołtysów, rad sołeckich oraz mieszkańców w realizację wielu inicjatyw.  Dzięki ich pracy nasze miejscowości z roku na rok stają się coraz ładniejsze i bardziej funkcjonalne. Za poświęcony czas i środki należą się im ogromne słowa uznania. Niezwykle istotne jest także konsekwentne realizowanie Strategii Rozwoju Gminy Poniec, która stanowi wieloletni plan realizacji zadań oraz inwestycji.

Wątpliwości w ocenie wykonania zeszłorocznego budżetu nie miały także Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Komisja Rewizyjna oraz pozostałe komisje stałe, które pozytywnie oceniły pracę Burmistrza Ponieca.