3 września 2015. Imieniny obchodzą Antoni, Bartłomiej, Bazylissa, Bronisław, Bronisz, Erazma, Eufemia, Eufrozyna, Izabela, Jan, Joachim, Joachima, Manswet, Mojmir, Szymon, Wincenty, Zenon, Zenona.
www.poniec.pl
Tereny inwestycyjnePONIECKA STREFA INWESTYCYJNA PDF Drukuj Email
alt

PONIECKA STREFA INWESTYCYJNA
Najniższe ceny w regionie już od 14,00 zł (netto) za 1 m2
Położenie – 7 km od drogi krajowej nr 5,
20 km od Leszna Rawicza i Gostynia
Zapraszamy przedsiębiorców do nowej strefy
inwestycyjnej na terenie Gminy Poniec
Oferujemy tereny o łącznej 8,04 ha pod zabudowę produkcyjną,
magazyny, stacje benzynowe oraz pozostałe usługi.
Dla nowych inwestorów atrakcyjne zwolnienia podatkowe do 5 lat.BURMISTRZ PONIECA
ogłasza,


że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 oraz na stronie internetowej Gminy Poniec (w pełnej treści) zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Ponieca i wsi Janiszewo, gmina Poniec. Dla zbywanych nieruchomości obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo ustala się przeznaczenie nieruchomości pod zabudowę techniczno – produkcyjną,
składów magazynów oraz usług.

Księga wieczysta nie wykazuje ciężarów i obciążeń. Gmina Poniec zastrzega sobie prawo odkupu przez okres 5 lat licząc od dnia nabycia przez Nabywcę nieruchomości zgodnie z art. 593 §1 i §2 art. 594 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121) w przypadku nie zabudowania nieruchomości zabudową techniczno – produkcyjną, składów, magazynów oraz usług zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przez okres 2 lat od momentu nabycia przedmiotowej nieruchomości. Odkupienie nieruchomości za cenę sprzedaży
Nabywcy przez Gminę Poniec w dniu podpisania aktu notarialnego.

Do przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się następujące nieruchomości:


Poz. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i KW

Powierzchnia nieruchomości  w ha

Cena wywoławcza nieruchomości w PLN
(netto)

Wadium w PLN

Minimalne postąpienie w PLN
(netto)

 1 Dz.Nr 532
KW Nr PO1Y/00022462/6
1.0848 159.726 15.973 1.597
 2  Dz.Nr 533
KW Nr PO1Y/00022462/6
 1.0752  158.313  15.831  1.583
 3  Dz.Nr 514
KW Nr PO1Y/00038249/2
 4.4000  626.736  62.674  6.267
 4  Dz.Nr 523
KW Nr PO1Y/00030303/3
 0.6753  102.713  10.271  1.027
 5  Dz.Nr 524
KW Nr PO1Y/00022462/6
0.3720 54.796 5.480 548
6   Dz.Nr 535
KW Nr PO1Y/00029393/0
0.4368 64.341 6.434 643

Forma Zbycia warunki płatności Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Sprzedaż na własność następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Cena nabycia płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej w dniu jej zawarcia. Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty wyceny nieruchomości w kwocie 500,00 zł + podatek VAT 23%.
Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego
   


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium
na rachunek Gminy Poniec:
Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060:
poz. 1 i poz. 2 do dnia 4 kwietnia 2014 r.
• poz. 3, 4, 5 i 6 do dnia 22 maja 2014 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.
 

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i treścią niniejszego ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu
przy ul. Rynek 24, sala 7 w dniu:

poz. 1 - 9 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00     
poz. 2 - 9 kwietnia 2014 r. o godz. 10:20
poz. 3 – 27 maja 2014 r. o godz. 10:00     
poz. 4 – 27 maja 2014 r. o godz. 10:20
poz. 5 – 27 maja 2014 r. o godz. 10:40     
poz. 6 – 27 maja 2014 r. o godz. 11:00


Dodatkowe informacje o nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ul. Rynek 24, pok. nr 5 parter., tel. (65)-573-15-33 wew. 15, w poniedziałki w godz. 8-16 i wt. – pt. godz. 7-15, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

                                                                               Burmistrz Ponieca
                                                                          
       /-/ Jacek WidyńskiZobacz szczegóły:

  zarządzenie nr 281
 
zarządzenie nr 282
 
zarządzenie nr 283
 
zarządzenie nr 284
 
zarządzenie nr 285
  zarządzenie nr 286


Dlaczego warto zainwestować w gminie Poniec?
Gmina Poniec to gmina miejsko-wiejska, położona w południowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie gostyńskim.

Gmina Poniec oferuje tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 8,0400 ha. Jest to 6 nieruchomości o powierzchniach od 0.3700 ha do 4.4000 ha.


Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług.

Nieruchomości zlokalizowane są w rejonie ulicy Rydzyńskiej w miejscowości Poniec na terenie powiatu gostyńskiego. Obszar ten przylega do dróg powiatowych, które prowadzą do oddalonej o 8 km miejscowości Rydzyna (droga zmodernizowana w całości w 2012 roku) i 6 km miejscowości Bojanowo, w której łączą się z drogą krajową nr 5.
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Poniec, obecnie teren użytkowany jest rolniczo, klasy gruntu V i VI.

Odległość do mediów wynosi:
energia elektryczna - 200 m.
woda - 200 m.
kanalizacja - w przypadku pojawienia się inwestora zainteresowanego kupnem nieruchomości, Gmina Poniec deklaruje wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej


Wakacje podatkowe dla inwestorów:
Pomoc dla inwestorów przez okres:
- jednego roku od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 1 do 5 osób,

- dwóch lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 6 do 10 osób,

- trzech lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 11 do 20 osób,

- pięciu lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia powyżej 21 osób.

Sprzedaż powyższych nieruchomości nastąpi na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Do cen należy doliczyć podatek VAT.

ZARZĄDZENIE 193/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

- załącznik nr 1
- załącznik nr 2alt alt

alt alt

*****************************************************
  

Uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 września 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo.

- załącznik nr 2

- załacznik nr 3


ZWOLNIENIA PODATKOWE
 
 


Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności
w strefie inwestycyjnej w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo
zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Poniecu.
Sprawę prowadzi p. Krystian Juśkiewicz, tel. kontaktowy 65/5731533
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.