7 grudnia 2016. Imieniny obchodzą Agaton, Ambroży, Marcin, Ninomysł.
www.poniec.pl
Tereny inwestycyjnePONIECKA STREFA INWESTYCYJNA PDF Drukuj Email
alt

PONIECKA STREFA INWESTYCYJNA
Najniższe ceny w regionie już od 14,00 zł (netto) za 1 m2
Położenie – 7 km od drogi krajowej nr 5,
20 km od Leszna Rawicza i Gostynia
Zapraszamy przedsiębiorców do nowej strefy
inwestycyjnej na terenie Gminy Poniec
Oferujemy tereny o łącznej 8,04 ha pod zabudowę produkcyjną,
magazyny, stacje benzynowe oraz pozostałe usługi.
Dla nowych inwestorów atrakcyjne zwolnienia podatkowe do 5 lat.BURMISTRZ PONIECA
ogłasza,


że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 oraz na stronie internetowej Gminy Poniec (w pełnej treści) zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Ponieca i wsi Janiszewo, gmina Poniec. Dla zbywanych nieruchomości obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo ustala się przeznaczenie nieruchomości pod zabudowę techniczno – produkcyjną,
składów magazynów oraz usług.

Księga wieczysta nie wykazuje ciężarów i obciążeń. Gmina Poniec zastrzega sobie prawo odkupu przez okres 5 lat licząc od dnia nabycia przez Nabywcę nieruchomości zgodnie z art. 593 §1 i §2 art. 594 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121) w przypadku nie zabudowania nieruchomości zabudową techniczno – produkcyjną, składów, magazynów oraz usług zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przez okres 2 lat od momentu nabycia przedmiotowej nieruchomości. Odkupienie nieruchomości za cenę sprzedaży
Nabywcy przez Gminę Poniec w dniu podpisania aktu notarialnego.

Do przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się następujące nieruchomości:


Poz. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i KW

Powierzchnia nieruchomości  w ha

Cena wywoławcza nieruchomości w PLN
(netto)

Wadium w PLN

Minimalne postąpienie w PLN
(netto)

 1 Dz.Nr 532
KW Nr PO1Y/00022462/6
1.0848 159.726 15.973 1.597
 2  Dz.Nr 533
KW Nr PO1Y/00022462/6
 1.0752  158.313  15.831  1.583
 3  Dz.Nr 514
KW Nr PO1Y/00038249/2
 4.4000  626.736  62.674  6.267
 4  Dz.Nr 523
KW Nr PO1Y/00030303/3
 0.6753  102.713  10.271  1.027
 5  Dz.Nr 524
KW Nr PO1Y/00022462/6
0.3720 54.796 5.480 548
6   Dz.Nr 535
KW Nr PO1Y/00029393/0
0.4368 64.341 6.434 643

Forma Zbycia warunki płatności Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Sprzedaż na własność następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Cena nabycia płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej w dniu jej zawarcia. Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty wyceny nieruchomości w kwocie 500,00 zł + podatek VAT 23%.
Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego
   


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium
na rachunek Gminy Poniec:
Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060:
poz. 1 i poz. 2 do dnia 4 kwietnia 2014 r.
• poz. 3, 4, 5 i 6 do dnia 22 maja 2014 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.
 

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i treścią niniejszego ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu
przy ul. Rynek 24, sala 7 w dniu:

poz. 1 - 9 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00     
poz. 2 - 9 kwietnia 2014 r. o godz. 10:20
poz. 3 – 27 maja 2014 r. o godz. 10:00     
poz. 4 – 27 maja 2014 r. o godz. 10:20
poz. 5 – 27 maja 2014 r. o godz. 10:40     
poz. 6 – 27 maja 2014 r. o godz. 11:00


Dodatkowe informacje o nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ul. Rynek 24, pok. nr 5 parter., tel. (65)-573-15-33 wew. 15, w poniedziałki w godz. 8-16 i wt. – pt. godz. 7-15, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

                                                                               Burmistrz Ponieca
                                                                          
       /-/ Jacek WidyńskiZobacz szczegóły:

  zarządzenie nr 281
 
zarządzenie nr 282
 
zarządzenie nr 283
 
zarządzenie nr 284
 
zarządzenie nr 285
  zarządzenie nr 286


Dlaczego warto zainwestować w gminie Poniec?
Gmina Poniec to gmina miejsko-wiejska, położona w południowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie gostyńskim.

Gmina Poniec oferuje tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 8,0400 ha. Jest to 6 nieruchomości o powierzchniach od 0.3700 ha do 4.4000 ha.


Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług.

Nieruchomości zlokalizowane są w rejonie ulicy Rydzyńskiej w miejscowości Poniec na terenie powiatu gostyńskiego. Obszar ten przylega do dróg powiatowych, które prowadzą do oddalonej o 8 km miejscowości Rydzyna (droga zmodernizowana w całości w 2012 roku) i 6 km miejscowości Bojanowo, w której łączą się z drogą krajową nr 5.
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Poniec, obecnie teren użytkowany jest rolniczo, klasy gruntu V i VI.

Odległość do mediów wynosi:
energia elektryczna - 200 m.
woda - 200 m.
kanalizacja - w przypadku pojawienia się inwestora zainteresowanego kupnem nieruchomości, Gmina Poniec deklaruje wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej


Wakacje podatkowe dla inwestorów:
Pomoc dla inwestorów przez okres:
- jednego roku od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 1 do 5 osób,

- dwóch lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 6 do 10 osób,

- trzech lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 11 do 20 osób,

- pięciu lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia powyżej 21 osób.

Sprzedaż powyższych nieruchomości nastąpi na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Do cen należy doliczyć podatek VAT.

ZARZĄDZENIE 193/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

- załącznik nr 1
- załącznik nr 2alt alt

alt alt

*****************************************************
  

Uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 września 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo.

- załącznik nr 2

- załacznik nr 3


ZWOLNIENIA PODATKOWE
 
 


Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności
w strefie inwestycyjnej w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo
zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Poniecu.
Sprawę prowadzi p. Krystian Juśkiewicz, tel. kontaktowy 65/5731533
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.