16 grudnia 2018 Imieniny obchodzą Adelajda, Ado, Albina, Alina, Ananiasz, Bean, Zdzisława

Popup


Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0107.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0107.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0108.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0108.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0113.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0113.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0118.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0118.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0120.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0120.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0107.jpg'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0107.jpg'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0108.jpg'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0108.jpg'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0113.jpg'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0113.jpg'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0118.jpg'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0118.jpg'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0120.jpg'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/3sesja/IMG_0120.jpg'

Dnia 18 grudnia 2006 roku o godz.13-tej odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Poniecu. Głównym tematem obrad było uchwalenie podatków na 2007 rok.

Rada ustaliła stawki podatku od nieruchomości w skali rocznej w wysokości :
     

 1. od gruntów:
  • związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  i  budynków  od 1m2 powierzchni - 0,66 zł
  • pozostałych,  w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2  powierzchni - 0,12zł
  • pod jeziorami , zajętych  na zbiorniki  wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,65 zł
 2. od budowli 2%   ich  wartości
 3. od budynków lub ich części:   
  • mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,54 zł  
  • związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 16,00 zł 
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem  siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,66 zł   
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,72 zł
  • pozostałych, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,31 zł  

Ustalono również wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w wysokości  53,00  zł  od  posiadania jednego psa. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca danego roku podatkowego stawka podatku od posiadania psów wynosi 26,50 zł od posiadania jednego psa . 

Rada postanowiła zwolnić

 1. od podatku od nieruchomości: 
  • nieruchomości lub ich części w budynkach komunalnych wykorzystywane na cele kulturalne, ochrony przeciwpożarowej i sportowe, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
  • budowle wykorzystywane na cele kulturalne, ochrony przeciwpożarowej, sportowe z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
  • poddasza użytkowe i piwnice powyżej 1,40 m wysokości, za wyjątkiem pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 
  • niewydzierżawione grunty komunalne.
  • grunty pod drogami śródpolnymi, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”
 2. od podatku od posiadania psów zwolnione jest
  • posiadanie  psów  do  8-mego  tygodnia  życia.
  • posiadanie jednego psa na każde gospodarstwo domowe nie będące gospodarstwem rolnym.

Rada Miejska biorąc pod uwagę sytuację rolników skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 6 ust 3 ustawy o podatku rolnym i obniżyła cenę jednego q żyta z kwoty 35,52 zł do 30,50 zł. Kwota 30, 50 zł za 1 q żyta będzie podstawą do naliczania podatku rolnego za 2007 rok.

Ponadto Rada Miejska określiła wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok. Nastąpił wzrost o 0,9 % stawek obowiązujących  w 2006 roku.
W dalszej części obrad Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące:

 1. określenia czynności z zakresu prawa pracy wykonywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej wobec Burmistrza Ponieca,
 2. limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Ponieca,
 3. wynagrodzenia Burmistrz Ponieca i diet radnych Rady Miejskiej w Poniecu,
 4. zaciągnięcia  zobowiązania finansowego na rzecz Miejskiego Zakładu Oczyszczania
  spółka z o.o. w Lesznie, 
 5. zaciągnięcia  zobowiązania finansowego  na rzecz Miasta  Leszno,
 6. zmian budżetu i zmiany w budżecie na 2006 rok,
 7. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokończenia inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji w gminie Poniec.

IMG_0107.jpg

IMG_0108.jpg

IMG_0113.jpg

IMG_0118.jpg

IMG_0120.jpg