20 lipca 2019 Imieniny obchodzą Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Eliasz, Heliasz, Hieronim, Leon, Małgorzata, Paweł, Sewera

1 sesja 2018

W dniu 20 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Poniecu, kadencji 2018-2023. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Poniecu Andrzej Mirecki złożył sprawozdanie z prac komisji oraz wręczył zaświadczenia o wyborze na stanowiska. Przed objęciem mandatów Burmistrz Ponieca Jacek Widyński oraz nowo wybrani radni złożyli ślubowanie.


Podczas pierwszej sesji dokonano także wyboru prezydium rady, komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji stałych.

Pracami rady przez kolejną kadencję pokieruje Jerzy Kusz, a na jego zastępców wybrano Anetę Wrotyńską oraz Dariusza Kielisia.

W Komisji Rewizyjnej pracować będą:
Łucja Markowska - Przewodnicząca
Paulina Zielińska – Zastępca Przewodniczącego
Barbara Mendyka - Członek
Ryszard Sikorski - Członek
Zdzisław Zdęga - Członek

W Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Tadeusz Twardy - Przewodniczący
Barbara Mendyka – Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Matecki - Członek
Ryszard Sikorski - Członek
Zdzisław Zdęga - Członek

W Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa:
Stanisław Machowski - Przewodniczący
Marcin Stróżyński - Zastępca Przewodniczącego
Dariusz Kieliś - Członek
Jerzy Kusz - Członek
Mariusz Nowak - Członek

W Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich:
Piotr Jańczak - Przewodniczący
Ewa Kończak - Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Matecki - Członek
Aneta Wrotyńska - Członek
Paulina Zielińska - Członek

Zapraszamy do galerii