19 czerwca 2018 Imieniny obchodzą Borzysław, Gerwazy, Julianna, Odo, Protazy, Sylweriusz

Popup

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego - RODO i n f o r m u j e m y :

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Poniecu jest Burmistrz Ponieca, ul. Rynek 24 tel. 655731433; fax 655733983 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych : tel. 607 753 475, e-maila : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom Urzędu przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- wniesienia skargi do organu nadzoru ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).
7) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
8) Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa.