17 września 2019 Imieniny obchodzą Ariadna, Dezyderiusz, Drogosław, Franciszek, Hildegarda, Justyn, Justyna, Lambert, Lamberta, Narcyz, Teodora
Pałac w Rokosowie
zbudowany wg planów architekta Fryderyka Augusta Stullera
w stylu gotyku romantycznego.
Budowę ukończono w 1847r.

Pałac ten zbudowany wg planu arch. Fryderyka Augusta Stűllera dla Józefa Mycielskiego, budowa ukończona w 1847 roku. Położony w parku krajobrazowym ze starym drzewostanem, otoczony z trzech stron fosą (obecnie osuszoną). W stylu gotyku romantycznego.

Zwrócony na południe. Murowany, otynkowany. Trzykondygnacjowy, podpiwniczony. Na planie prostokąta z płytkimi trzyosiowymi ryzalitami no osi fasad wzdłużnych i dwiema czterokondygnacjowymi okrągłymi wieżami wysuniętymi z naroży fasady frontowej. Od północy przy narożu północno – wschodnim wieloboczna weranda, od zachodu dwukondygnacjowa czworoboczna przybudówka. W przyziemiu od frontu duży westybul nakryty sklepieniem krzyżowym wspartym na marmurowych korynckich kolumienkach, za westybulem salon ze stropem o stiukowym podziale siatkowym, pokryty polichromią trzecie ćwierćwiecze XIX wieku. Na piętrze dwuprzęsłowa kaplica nakryta neogotyckim sklepieniem krzyżowo – żebrowym. Zewnątrz między kondygnacjami gzymsy kordonowe i parapetowe, całość zwieńczona krenelażem. Okna o łukach półkolistych. Ryzality środkowe nieco wyższe, flankowane na narożach uskokowymi szkarpami zwieńczonymi pinaklami; na krenelażu ryzalitu frontowego napis i data 1847, poniżej herb Dołęga Mycielskich. Dach kryty łupkiem.

/Źródło: Katalog zabytków sztuki w Polsce, powiat gostyński, tom V, pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej, Warszawa 1960r./