17 września 2019 Imieniny obchodzą Ariadna, Dezyderiusz, Drogosław, Franciszek, Hildegarda, Justyn, Justyna, Lambert, Lamberta, Narcyz, Teodora
Zespół kościoła parafialnego
p.w. Narodzenia NMP

Kościół murowany I poł. XV wieku, przebudowany w 1786r. brama kościelna murowana I poł. XIX wieku, plebania ul. Kościuszki 16 – murowana 1895r., wikariat ul. Kościuszki 11 – murowany II poł.XIX wieku.
Kościół parafialny p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.Wzmiankowany w 1309r. Obecny zbudowany zapewne w pierwszej połowie XVwieku. Od 1571r. do 1606r. w ręku Braci Czeskich. Budowa wieży i przebudowa wnętrza około 1778r. i w końcu XVIII wieku z fundacji Maksymiliana Mielżyńskiego pisarza w. koronnego. Odnowiony w 1948r.
Otoczony murem z dwiema bramami od wschodu i zachodu; w nich klasycystyczne kraty z herbem Nowina Mielżyńskich, inicjałami SM SB DP i datą 1811. Gotycki , z wieżą i wnętrzem klasycystycznym. Orientowany. Murowany z cegły w układzie polskim, otynkowany. Salowy, na rzucie silnie wydłużonego prostokąta, z wielobocznym zamknięciem niewyodrębnionego prezbiterium, oddzielonym w drugiej połowie XVIII wieku ścianą ołtarzową i mieszczącym zakrystie i skarbczyk. Od zachodu kwadratowa wieża z kruchtą w przyziemiu. Zewnątrz kościół opięty gotyckimi szkarpami trzyuskokowymi, którym we wnętrzu odpowiadają klasycystyczne parzyste pilastry zwieńczone odcinkami belkowania; co druga para pilastrów dźwiga gurty oddzielające trzy przęsła sklepień żaglastych; na belkowaniu pozostałych par pilastrów dekoracyjne wazony. Chór muzyczny o linii wklęsłej, wsparty na trzech arkadach filarowych. Okna zamknięte łukiem półkolistym, od zewnątrz widoczne pierwotne wykroje ostrołukowe. Wieża dwukondygnacjowa, rozczłonkowana gzymsami, pilastrami i boniowaniem, zwieńczona belkowaniem z ząbkami i półkolistymi frontonami; hełm z blachy klasycystyczny w kształcie smukłego stożka osadzonego na niskim cokole. Portal do kruchty od zachodu w architektonicznym obramieniu.

/Źródło: Katalog zabytków sztuki w Polsce, powiat gostyński, tom V, pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej, Warszawa 1960r./