12 grudnia 2018 Imieniny obchodzą Adelajda, Aleksander, Dagmara, Paramon, Suliwoj

Szanowni Państwo

W roku bieżącym przypada 90-ta rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Powstanie to, jedyne zwycięskie powstanie w dziejach naszego Narodu odcisnęło trwałe piętno na losach powstańców ich rodzin i najbliższych.
Już w okresie okupacji stanowili obiekt represji, prawie każdy uczestnik powstania wraz z rodziną został wywłaszczony ze swojego miejsca zamieszkania.
Po zakończeniu działań II wojny światowej gro z nich wróciło do miejsca zamieszkania, lecz ich trud i poświęcenie nigdy nie zostało im w należyty sposób wynagrodzone.
90-ta rocznica wybuchu Powstania jest okazją, by pamięć o Nich i ich losach przybliżyć obecnemu pokoleniu.
Dlatego zwracamy się do Państwa, którzy posiadają pamiątki (zdjęcia, listy, notatki, wspomnienia, odznaczenia itp.) związane z tamtymi wydarzeniami o kontakt z Urzędem Miejskim w Poniecu.

Zebrane materiały pozwolą na wydanie folderu związanego z Powstaniem Wielkopolskim na ziemiach ponieckich.