17 listopada 2018 Imieniny obchodzą Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

Krótka charakterystyka:

 

Teren miasta i gminy Poniec jest równinny o przewadze gruntów ornych, które stanowią ok. 64% powierzchni gminy. Zalesienie występuje w północno-wschodniej części gminy i wynosi ok.18% pow. gminy. Z uwagi na brak bogactw naturalnych, które miałyby jakikolwiek wpływ na strukturę gospodarki na terenie gminy nie występują zakłady przemysłowe uciążliwe dla ludności i środowiska naturalnego. Ogólna powierzchnia gruntów w ha wynosi:

 • grunty orne - 8.388
 • łąki i pastwiska - 1.325
 • lasy - 2.380
 • sady - 15
 • pozostałe - 1.124
 • Razem - 13.232 ha

 


Gmina Poniec posiada:
 • 2 Szkoły Podstawowe: - w Poniecu - w Sarbinowie
 • Gimnazjum Publiczne: - w Poniecu
 • Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - w Żytowiecku
 • Przedszkole Samorządowe w Poniecu
 • Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej.


Gmina Poniec posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę: większość dróg posiada nawierzchnię bitumiczną. Przez teren miasta i gminy Poniec przechodzą następujące drogi powiatowe:

 • 788p - Poniec – Osieczna – Lipno,
 • 816p - Poniec – Kawcze – Rawicz,
 • 811p - Gostyń – Poniec – Bojanowo – Góra,
 • 792p - Leszno – Rydzyna – Poniec – Krobia – Krotoszyn.

Ponadto przez teren miasta i gminy biegnie dwutorowa linia kolejowa Głogów – Wschowa – Leszno – Krotoszyn.

Przez teren gminy Poniec przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia:

 • Dn 500mm Odolanów – Police
 • Dn 350 mm Grodzisk – Krobia
 • Dn 400 mm Krobia – Żuchlów Dn 500 mm Krobia – Żuchlów. 

Na terenie miasta Poniec zlokalizowane są:

 • stacja redukcyjno – pomiarowa I stopnia o przepustowości 3200m3/h
 • stacja redukcyjno–pomiarowa II stopnia o przepustowości 1600m3/h. 

Długość sieci gazowej średniego ciśnienia wynosi 16,8 km i obejmuje swoim zasięgiem Poniec, Wydawy i Śmiłowo. Do sieci podłączonych jest 710 odbiorców.

Przez północną część gminy przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia (110 kV) relacji Leszno – Gostyń. Do wszystkich miejscowości w gminie Poniec doprowadzone są linie elektroenergetyczne o napięciu 15 kV.

Dzięki zainstalowaniu cyfrowej centrali telefonicznej w Poniecu i Łęce Małej na terenie miasta i gminy Poniec zainstalowane jest ok. 1700 aparatów telefonicznych. Oznacza to, że na 1000 mieszkańców przypada 211 stacji abonenckich. Ponadto na terenie Ponieca znajdują się maszty z nadajnikami operatorów telefonii komórkowej – Plus GSM, ERA GSM i ORANGE.

Zaopatrzeniem w wodę na terenie mig Poniec zajmuje się Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji (GZWiK) w Poniecu z/s w Drzewcach nr 48. www.gzwik.poniec.pl Miasto i gmina Poniec w 100% jest zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej wynosi 85,4 km. GZWiK posiada dwie studnie głębinowe dla stacji wodociągowej „DRZEWCE” i jedną studnię dla stacji wodociągowej „DZIĘCZYNA”. Stacja wodociągowa „DRZEWCE” zaopatruje w wodę następujące miejscowości:Drzewce, Czarkowo, Franciszkowo, Łęka Mała, Łęka Wielka, Kopanie, Grodzisko, Bogdanki, Żytowiecko, Teodozewo, Bączylas, Rokosowo, Śmiłowo i Poniec a stacja wodociągowa „DZIĘCZYNA” – Dzięczynę i Dzięczynkę. Do pozostałych miejscowości woda dostarczana jest z wodociągów z gmin sąsiednich i tak: - Szurkowo i Sarbinowo – z wodociągu „ZIEMLIN” gm. Krobia, - Waszkowo, Janiszewo, Zawada i Miechcin – z wodociągu „KŁODA” gm.Rydzyna. Na terenie mig istnieje 1763 punktów poboru wody.