19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą Andrzej, Bernard, Erwin, Erwina, Eufemia, Henryk, Kanut, Mariusz, Marta, Matylda, Mechtylda, Pia, Racimir, Sara

Popup

Zwycięzcy Działaj Lokalnie

 

Zwycięzcy PGS


To było ważne wydarzenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu gostyńskiego. Odbyło się XIII Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego.  W czasie jego trwania m.in. rozstrzygnięto konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2017” oraz Program Grantów Społecznych „PGS 0005”. Przekazano organizacjom pozarządowym ponad 112 tysięcy złotych. Było też ciekawe spotkanie z gościem specjalnym. Forum zorganizowały (20.06.2017) Starostwo Powiatowe w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek Działaj Lokalnie.


Na spotkanie przybyło ponad stu przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających społecznie w Powiecie Gostyńskim, członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, społecznicy, przedstawiciele banków i firm zaangażowanych społecznie, szefowie PCPR i OPS-ów oraz Ośrodków Kultury. Przybyli też Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, Robert Marcinkowski Starosta Gostyński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Deutsch, Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, Wójt Piasków Wlkp. Wiesław Glapka, Łukasz Burkiewicz Zastępca Burmistrza Krobi, Andrzej Konieczny Sekretarz Gminy Piaski, Jerzy Hejduk Sekretarz Gminy Pogorzela. Gości powitała i forum poprowadziła Ewa Misiaczyk.

Forum otworzył Starosta Gostyński Robert Marcinkowski: - „Jeśli myślę o organizacjach pozarządowych to nasuwa mi się tylko jedno słowo: ENERGIA. Mają Państwo mnóstwo pozytywnej energii, którą potraficie dzielić się z innymi. I potraficie zarażać nią - w sensie pozytywnym – innych. Za ten niezwykły potencjał chciałbym dzisiaj Państwu podziękować.” Dodał też:  - „Państwo, o czym się dzisiaj wszyscy przekonają, jesteście olbrzymią kopalnią pozytywnych i dobrych pomysłów. Jesteście też Państwo najlepszym dowodem na to, że Powiat Gostyński jest społeczeństwem obywatelskim. A dzisiejszy dzień to święto społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo serdecznie dziękuję, po pierwsze wszystkim, którzy przygotowali te projekty i inicjatywy, po drugie wszystkim społecznościom lokalnym, które będą je realizować,  a po trzecie wszystkim, którzy wsparli realizację tych projektów.”

W dyskusji na Forum zabrał też głos m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, podkreślając: - „Działacze organizacji pozarządowych to tacy ludzie, którzy często zapominają o sprawach prywatnych, koncentrując się w swojej działalności na sprawach publicznych, społecznych. Dzięki temu organizacje pozarządowe pełnią dziś ważną rolę, łącząc ludzi we wspólnych skutecznych działaniach. Wypełniają też kolosalną rolę w umacnianiu systemu demokratycznego, w uczeniu odpowiedzialności za swoje środowisko, gminę, powiat czy kraj. Organizacje pozarządowe coraz efektywniej pozyskują zewnętrzne środki finansowe dla lokalnych ojczyzn, w których działają.”

Gościem specjalnym Forum był mistrz olimpijski, świata i Europy weteranów w rzutach, multimedalista Czesław Roszczak, sportowiec, trener i pasjonat. Opowiadał zgromadzonym, jak ważna w życiu jest determinacja w dążeniu do realizacji własnych marzeń. Rozmowa z nim została wzbogacona prezentacją zdjęć dokumentujących sukcesy weterana. Poruszeni rozmową gościa, jego osobowością i sukcesami uczestnicy forum zaśpiewali mu na koniec gromkie „STO LAT!”

Forum swoim występem muzycznym uświetniła saksofonistka EnergIza i towarzyszący jej muzyk, grający na instrumentach klawiszowych.
W końcu nadszedł czas na oczekiwane w napięciu i budzące duże emocje ogłoszenie wyników kolejnej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2017”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Najpierw przedstawiono komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, samorządów i mediów. Jej tegoroczny skład tworzyli: Daria Andrzejewska, Agnieszka Wujek, Izabela Dereszewicz, Karolina Krawiec, Izabela Skorzybót, Elżbieta Sierszulska, Krzysztof Fekecz, ks. Piotr Michalak i Mirosław Sobkowiak.

Granty wręczali prezes Stowarzyszenia „DZIECKO”, Starosta Gostyński, przedstawiciele władz powiatu i samorządów gminnych. Na konkurs złożono 16 wniosków. Wszystkie były ciekawe i wysoko ocenione. Do grona laureatów jury zakwalifikowało 13 grup nieformalnych organizacji, które otrzymały nagrody w wysokości 62 020 zł na realizację swoich projektów. Konkurs Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która jest jednym z sponsorów, i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany jest w powiecie gostyńskim przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Wsparcia finansowego udzieliły Powiat Gostyński, Gminy: Borek Wlkp. Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, ZUPTOR – Zakład Usług i Realizacji Postępu Technicznego w Gostyniu i Fundacja ABSOLWENT; swój wkład finansowy ma też Stowarzyszenie „DZIECKO”. Nagrodzonych trzynaście grup nieformalnych i organizacji pozarządowych będzie realizować m.in. inicjatywy skierowane do seniorów, dzieci, absolwentów szkół. Odbędą się festyny, rajdy rowerowe, spotkania integrujące mieszkańców. Powstanie obserwatorium astronomiczne, a także nowa oferta kulturalna w postaci zajęć tanecznych.
W trakcie XIII Forum NGOs rozstrzygnięto też Program Grantów Społecznych PGS 0005. W całości finansuje go Powiat Gostyński i Powiatowy Bank Spółdzielczy. Operator programu – Stowarzyszenie „DZIECKO” - został wyłoniony w drodze konkursu. Komisję konkursową tworzyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, samorządów i mediów: Aldona Brycka-Jaskierska, Marek Banaszak, Janusz Sikora i Mirosław Sobkowiak. W tej edycji na działania grup nieformalnych, kół gospodyń wiejskich oraz grup młodzieżowych przeznaczona została kwota 50 000 zł. Dzięki tym środkom zrealizowane zostanie 18 projektów z 27 złożonych na konkurs. Nagrodzone projekty otrzymały wsparcie grantami o wartości do 3 tysięcy złotych. W efekcie zostaną zrealizowane m.in. działania integrujące i rozwijające mieszkańców, społeczności szkolne czy młodzież. Powstaną nowe place zabaw i rekreacji, odbędą się rajdy rowerowe, biesiady czy wspólne ogniska. Młodzież z Gostynia postara się przybliżyć nieznane fakty historyczne dotyczące tego miasta, dzieci będą mogły spróbować gry w hokeja, pojawi się też kilka inicjatyw muzycznych i tanecznych. Powstaną miniatury najważniejszych miejsc w gminie Borek, kultywowane będą lokalne tradycje kulinarne. Granty wręczyli Prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu Marek Banaszak, Starosta Gostyński oraz przedstawiciele władz powiatu i samorządów gminnych.
Ostatnią część Forum wypełniły: wymiana doświadczeń i rozmowy społeczników z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz przedstawicieli władz samorządowych.
Stowarzyszenie „DZIECKO” zachęca organizacje pozarządowe, wolontariuszy i grupy nieformalne do korzystania z bezpłatnej witryny internetowej www.gostyn.ngo.pl, informującej na bieżąco o tym, co dzieje się w III sektorze i jego okolicach. Wystarczy na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać informacje o swoich działaniach i do tego zdjęcie, a zostanie ona zamieszczona na stronie. Operatorzy strony zapewniają korektę językową i promocję na stronach lokalnych i ogólnopolskich.

Wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2017” dla Gminy Poniec
•    Projekt: Tradycja łączy pokolenia Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Akademia Przedszkolaka (Gmina Poniec), dotacja:  3 000 zł
Projekt integruje mieszkańców wsi skupionych wokół przedszkola samorządowego w Łęce Wielkiej rozbudza świadomość dzieci o tradycji i obyczajach bożonarodzeniowych, włącza grupy seniorów w działania kulturalne związane z tradycją bożonarodzeniową, zwiększenie liczbę inicjatyw społecznych.
•    Projekt: Taniec to radość i relaks Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Poniecu, realizator: Grupa taneczna Venus (Gmina Poniec), dotacja:  4 000 zł
Projekt stwarza nową ofertę kulturalną w gminie Poniec w oparciu o aktywność grupy tanecznej Venus i zachęca mieszkanki do uczestnictwa w zajęciach tanecznych, które poprzez aktywność ruchową poprawią samopoczucie i wzmocnią poczucie wartości wśród uczestniczek zajęć.

Wyniki konkursu grantowego „Program Grantów Społecznych PGS 0005” dla Gminy Poniec
•    Projekt: Tańczyć każdy może, trochę lepiej trochę gorzej Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Poniecu, realizator: Grupa taneczna Venus (Gmina Poniec), dotacja:  2 000 zł
Celem projektu jest stworzenie oferty kulturalnej dla chętnych mieszkanek gminy Poniec, propagowanie tańca oraz aktywizacja przez taniec.