20 czerwca 2018 Imieniny obchodzą Bogna, Bogumiła, Bożena, Florentyna, Franciszek, Michał, Rafał, Rafaela, Sylwery

Popup

ekol

Dofinansowanie na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Poniec

Mieszkańcy gminy Poniec mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 8.000 zł.

W przypadku budynków wielorodzinnych dofinansowanie wynosi 8.000 zł na każdy samodzielny lokal mieszkalny.
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, mające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Poniec.
Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Poniecu pok. nr 10, u sołtysów oraz na stronie internetowej www.poniec.pl  

Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię tytułu prawnego do władania nieruchomością,
- opis techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków,
- aprobatę techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków
- kopię mapy lub szkicu sytuacyjnego z zaznaczeniem planowanej do budowy oczyszczalni,
- dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia Staroście Gostyńskiemu zamiaru prowadzenia robot budowlanych budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poniecu pok. nr 10
tel. 65 5731 433,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania - WNIOSEK