21 sierpnia 2018 Imieniny obchodzą Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Bernard, Emilian, Filipina, Franciszek, Joanna, Kazimiera, Męcimir

Popup

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2007 roku.

Burmistrz Ponieca ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu Nr XLIV/297/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Poniec z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok.

Zobacz treść ogłoszenia