17 września 2019 Imieniny obchodzą Ariadna, Dezyderiusz, Drogosław, Franciszek, Hildegarda, Justyn, Justyna, Lambert, Lamberta, Narcyz, Teodora

ferie 2


W drugim tygodniu Ferii Zimowych tygodniowy turnus odbył się na świetlicy środowiskowej w Rokosowie i Szurkowie. W Zajęciach organizowanych wzięły udział dzieci w wieku 5-12 lat. Codziennie od poniedziałku do piątku uczestnicy przez 4 godziny z zaciekawieniem poznawali nowe zabawy i gry ruchowe, nabyli podstawowe umiejętności żonglerki podczas mini warsztatów cyrkowych, wykonali prace plastyczne i techniczne. Ponadto własnoręcznie pomalowali farbami worek bawełniany podczas warsztatów mój EKO worek oraz wzięli udział w Dni Sportu.

Po Feriach Zimowych zajęcia na świetlicach środowiskowych odbywać się będą w następujące dni:
Szurkowo - wtorek czwartek 15.00-18.00
Łęka Wielka - poniedziałek, wtorek 14.00-17.00
Rokosowo - środa, czwartek 15.00-18.00

Zapraszamy serdecznie !

Zapraszamy do galerii:
FERIE ROKOSOWO

FERIE SARBINOWO

herb c

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku  poz. 884 ze zmianami) zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 31 stycznia 2019 roku o godz.14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

 

logo.ops.2

REKRUTACJA DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH
w ramach realizowanego Projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych
z gminy Poniec”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przystąpił do realizacji projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych i/ lub niepełnosprawnych na terenie gminy Poniec.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:
– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,
- osoby o znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  oraz  osoby  z niepełnosprawnością sprężoną.

Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.  Krobska 45a, 64-125 Poniec, telefon: 65 57 31 318

stow

2019.01.30 weterynaria

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza na spotkanie informacyjne z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną.

ferie 1.2019

Od 14 do 18 stycznia trwał I turnus Ferii Zimowych w gminie Poniec. Zajęcia świetlicowe w Poniecu i Łęce Wielkiej odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00. W programie znalazły się m.in. gry i zabawy, zajęcia plastyczne, świetlicowy dzień sportu oraz warsztaty.