22 września 2019 Imieniny obchodzą Joachim, Joachima, Maurycy, Prosimir, Tomasz

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/dzienkobiet/100-0002_IMG.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/dzienkobiet/100-0002_IMG.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Dnia 26.04.2006 r. odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek OSP typu „ S ” z terenu gminy Poniec i Krobia. W ćwiczeniach udział wzięło 7 samochodów bojowych.

W dniu 25 kwietnia br. o godz.13-tej odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Poniecu.
Burmistrz Ponieca  Kazimierz Dużałka przedstawił sprawozdanie  z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji ,  zapoznał również Radę  z  działaniami w okresie od  31 marca  do 25 kwietnia  br.

Społeczny Komitet „POMOC” w Poniecu przy współpracy młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i ministrantów przeprowadził w dniach 22 i 23 kwietnia br. zbiórkę pieniędzy do puszek na terenie całej gminy.

Klub Seniora „Złota Jesień” zorganizował w dniu 20 kwietnia br. w restauracji Kryształowa uroczyste spotkanie wielkanocne.

23 kwietnia 2006r. odbędą się zawody speedrowerowe.

Komitet Społeczny „ POMOC” oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu przeprowadzą zbiórkę pieniędzy do puszek na terenie całej Gminy w sobotę 22 i niedzielę 23 kwietnia 2006 r. Wcześniej zostaną porozwieszane plakaty oraz zostanie przekazany komunikat do mieszkańców w kościele.

Na terenie gminy Poniec trwają prace związane z wyrównywaniem dróg gruntowych, gminnych i śródpolnych.

17 kwietnia 2006r. odbędą się Zawody Speedrowerowe

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst  jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1595 ze zmianami /  zwołuję  XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu  na dzień 25 kwietnia  2006 roku  /  wtorek /  o godz.1300 w sali  Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Poniecu, na którym przedłożono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz komisji rewizyjnej za 2005 rok.