20 lipca 2019 Imieniny obchodzą Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Eliasz, Heliasz, Hieronim, Leon, Małgorzata, Paweł, Sewera

Tradycyjnie Komitet Obchodów Świąt Narodowych w Poniecu zorganizował obchody Święta Narodowego 11 listopada.

Jak co roku Rada Miejska w Poniecu przeznaczyła w budżecie gminy środki na stypendia dla studentów z terenu gminy Poniec, którzy w roku akademickim 2005/2006 osiągnęli średnią ocen powyżej 4,00.

Dnia 24 października br. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie obradowała na XLIV sesji Rada Miejska w Poniecu. Była to ostatnia sesja w kadencji 2002 – 2006. Uczestniczyli w niej wszyscy radni Rady Miejskiej, radni powiatu Gostyńskiego, dyrektorzy szkół, zakładów i jednostek działających na terenie gminy Poniec.

Obecnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami i przepompownią ścieków w m. Poniec etap III obejmujący ulice Rydzyńską , Janiszewską , Polną, część Bojanowskiej i Szkolnej.

W dniach 20 i 21 października br. odbył się w Poniecu kolejny „Rajd szlakiem Powstania Wielkopolskiego”, w którym wzięło udział 99 uczniów ze szkół naszej gminy. Organizatorami rajdu były ponieckie szkoły oraz Szczep ZHP.

Zwycięzcy konkursu „Quiz o Europie” – Jagoda Kędzierska z klasy IIa oraz Dawid Widyński z klasy IIIb – wraz z opiekunem wyjechali w nagrodę do Brukseli do Parlamentu Europejskiego.