16 grudnia 2018 Imieniny obchodzą Adelajda, Ado, Albina, Alina, Ananiasz, Bean, Zdzisława

Popup

W dniu 16 grudnia 2006 w Gminny Centrum Kultury w Poniecu odbył się Turniej Darta. W konkursie wzięło udział dziewięć osób ze Szkoły Podstawowej i czternaście osób z Gimnazjum. W konkursie wytypowaliśmy 3 miejsca w kategorii Szkoła Podstawowa oraz 3 miejsca w kategorii Gimnazjum. Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze miejsce otrzymali Puchary, a pozostali nagrody pocieszenia.

W dniu 12 grudnia 2006 w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu przeprowadzono V Gminne Dyktando dla szkół podstawowych i gimnazjum. Udział wzięły szkoła z Ponieca, Sarbinowa i Żytowiecka. Dyktando przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych dla szkół podstawowych i dla gimnazjum. Tekst oparto na książkach D.Gieszcz, A.Pabich „Ortografia na szóstkę” oraz B.Włodarczyk „Dyktando i zabawy ortograficzne”. Dla każdej kategorii wiekowej przygotowano inny tekst. Za każdy błąd ortograficzny, gramatyczny, opuszczenie tekstu liczono jeden punkt karny, za błąd interpunkcyjny 0,5 punkta. W dyktandzie wzięło udział 50 uczniów ze szkoły podstawowej i 40 uczniów z gimnazjum.

Dnia 9 grudnia 2006 odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Poniecu oraz Poniecki Klub Sportowy „Piast”. W turnieju wzięło udział 10 drużyn, w tym 6 w kategorii gimnazjum oraz 4 w kategorii szkoły podstawowej.

W dniu 7 grudnia br. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Gminnym Centrum Kultury w Poniecu zorganizowali dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowo – terapeutycznych wycieczkę autobusową do pływalni Akwawit.

Radni Rady Miejskiej w Poniecu spotkali się w dniu 6 grudnia br. na II sesji. Głównym tematem obrad był wybór Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Poniecu.

Przy okazji modernizacji oświetlenia w gminie Poniec, dwa kościoły tj: kościół parafialny w Poniecu i kościół parafialny w Żytowiecku, zyskały iluminacje świetlne.

Ukończono budowę nawierzchni ulicy Sienkiewicza na odcinku 260 m. Budową objęto wykonanie chodników, parkingów oraz nawierzchnię ulicy.

W dniu 29 listopada w godzinach od 17.00-19.00 w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu odbyły się pierwsze zajęcia warsztatów tanecznych. Naukę instruktorzy kursu rozpoczęli od WALCA WIEDEŃSKIEGO oraz CZA-CZY.

Obecnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami i przepompownia ścieków w m. Poniec etap III obejmujący ulice Rydzyńską, Janiszewską, Polną, część Bojanowskiej i Szkolnej.