19 kwietnia 2019 Imieniny obchodzą Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Cieszyrad, Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Leon, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Werner, Włodzimierz

W dniu 27 maja 2007r. odbyły się uroczyste obchody 100 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków, ich rodzin i zmarłych strażaków. Następnie w asyście orkiestry dętej przemaszerowano na Rynek, gdzie odbyły się główne uroczystości.

W dniu  24 maja br. o godz. 14-tej  odbyła się  VIII Sesja Rady Miejskiej w sali Gminnego Centrum  Kultury w Poniecu. Uczestniczyło w niej 14 radnych oraz :

 • Radni Powiatu Gostyńskiego  w osobach: Kazimierz Musielak, Krzysztof  Wachowiak
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu  Michał   Domagalski
 • Komendant Powiatowy PSP  w Gostyniu Krzysztof  Łoniewski 
 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych Leszek   Mochalski
 • Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu Zbigniew   Dederek
 • Kierownik Delegatury Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Andrzej  Kościelski
 • Przedstawiciele Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej Zespołu Przychodni  Lekarza Rodzinnego  “MEDICA” w Poniecu Lech  Dużyński. i Anna  Gulińska
 • Przedstawicielka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Pielęgniarek w Poniecu Grażyna  Krzyżaniak
 • Lekarze stomatolodzy: Urszula Redlich i Beata Kiełczewska
 • Siostra Przełożona Oddziału - Szpitala w Poniecu Iwona  Malinowska
 • Burmistrz Ponieca Kazimierz  Dużałka  
 • Zastępca Burmistrza Jacek Widyński
 • Sekretarz Gminy Andrzej Zieliński
 • Skarbnik  Gminy Krystyna Kabała
 • Radca Prawny Teresa Andrzejewska
 • Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP Józef Kluczyk
 • Komendant Gminny OSP Jerzy Wędzonka 
 • Dyrektorzy  szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola  samorządowego
 • Kierownicy zakładów i jednostek budżetowych,
 • Sołtysi

Urząd Miejski w Poniecu przypomina, że zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 87 poz. 960 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia    12 września 2002r. ( Dz. U. Nr 183 poz.1522), do końca 2007 roku istnieje obowiązek wymiany wszystkich książeczkowych dowodów osobistych.
Wnioski o wydanie dowodu osobistego można pobrać w Urzędzie Miejskim w Poniecu lub na stronie internetowej  www.bip.poniec.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w  Poniecu zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i gminy do udziału w uroczystościach jubileuszowych 100 – lecia założenia OSP PONIEC  które odbędą się 27 maja 2007r.

W dniu 12 maja br. dziewczęta z zespołu tanecznego „Natia” z GCK w Poniecu wzięły udział w III  WOJEWÓDZKIM KONKURSIE TAŃCA NOWOCZESNEGO w Poznaniu. Startowały w konkurencji SHOW DANCE 12-15 lat  i  powyżej 15 lat.

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 14 maja br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zorganizował spektakl profilaktyczny dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Poniecu oraz Gimnazjum w Żytowiecku.

W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" 15.05.07 r. na kolejne spotkanie w Przedszkolu Samorządowym zawitała bibliotekarka z biblioteki dziecięcej.

W dniu 11 maja br. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Gminnym Centrum Kultury w Poniecu zorganizowali wycieczkę do pływalni Akwawit dla dzieci ze świetlic środowiskowo – terapeutycznych z terenu gminy Poniec.