18 czerwca 2019 Imieniny obchodzą Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia, Marek, Marina, Paula
W dniu 22 września br. w Waszkowie odbyła się impreza sportowo – rekreacyjna, której celem była popularyzacja trzeźwego i zdrowego stylu życia.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr X/85/2007 z dnia 14 września 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi ROKOSOWO Burmistrz Ponieca podał do publicznej wiadomości kserokopię uchwały wraz ze stosownym zawiadomienie z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Już po raz piąty władze samorządowe gminy Poniec ufundowały stypendia dla najzdolniejszych studentów z terenu gminy.
   

Dnia 2 października 2007r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu przeprowadzono rejestrację przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1989r. Do rejestracji wezwano i zgłosiło się 77 mężczyzn zamieszkałych na terenie miasta i gminy Poniec.

W niedzielę 30.09.2007r w Bukówcu Górnym z Jarmarkiem Rolniczym, odbył się Festyn Szkolny.

Dzisiaj nikogo nie trzeba uświadamiać i przekonywać, że alkoholizm jest ciężką chorobą, która nęka niektóre osoby powodując silne uzależnienie od alkoholu, jak i wszystkich tych, którzy stykają się z problemem alkoholu na co dzień (rodzina).

Dnia 27.09.2007r. na życzenie dyrekcji Przedszkola Samorządowego, bibliotekarka dla dzieci i młodzieży rozpoczęła cykl spotkań "Całą Polska czyta dzieciom".

Na terenie gminy Poniec kampania pt. „Sprzątanie Świata – Polska 2007” przeprowadzona została w dniu 15.09.2007r. W akcji udział wzięła młodzież z wszystkich szkół z terenu gminy.