24 września 2017 Imieniny obchodzą Gerard, Gerarda, Gerhard, Maria, Teodor, Tomir, Uniegost

Przy okazji modernizacji oświetlenia w gminie Poniec, dwa kościoły tj: kościół parafialny w Poniecu i kościół parafialny w Żytowiecku, zyskały iluminacje świetlne.

Ukończono budowę nawierzchni ulicy Sienkiewicza na odcinku 260 m. Budową objęto wykonanie chodników, parkingów oraz nawierzchnię ulicy.

W dniu 29 listopada w godzinach od 17.00-19.00 w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu odbyły się pierwsze zajęcia warsztatów tanecznych. Naukę instruktorzy kursu rozpoczęli od WALCA WIEDEŃSKIEGO oraz CZA-CZY.

Obecnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami i przepompownia ścieków w m. Poniec etap III obejmujący ulice Rydzyńską, Janiszewską, Polną, część Bojanowskiej i Szkolnej.

W dniu 30 listopada br. w budynku Gminnego Centrum Kultury w Poniecu odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla młodzieży gimnazjalnej. W trakcie zabawy oczywiście nie zabrakło wróżb andrzejkowych.

W dniu 6 grudnia br. o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Poniecu.

W poniedziałek 27 listopada br. Radni Rady Miejskiej w Poniecu spotkali się na pierwszej Sesji. Uroczystego otwarcia Sesji dokonał Radny Senior Tadeusz Kaźmierczak.