21 września 2019 Imieniny obchodzą Bożeciech, Bożydar, Hipolit, Hipolita, Ifigenia, Jonasz, Laurenty, Mateusz, Mira

herb c

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku  poz. 884 ze zmianami) zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 31 stycznia 2019 roku o godz.14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

 

logo.ops.2

REKRUTACJA DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH
w ramach realizowanego Projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych
z gminy Poniec”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przystąpił do realizacji projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych i/ lub niepełnosprawnych na terenie gminy Poniec.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:
– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,
- osoby o znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  oraz  osoby  z niepełnosprawnością sprężoną.

Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.  Krobska 45a, 64-125 Poniec, telefon: 65 57 31 318

stow

2019.01.30 weterynaria

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza na spotkanie informacyjne z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną.

ferie 1.2019

Od 14 do 18 stycznia trwał I turnus Ferii Zimowych w gminie Poniec. Zajęcia świetlicowe w Poniecu i Łęce Wielkiej odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00. W programie znalazły się m.in. gry i zabawy, zajęcia plastyczne, świetlicowy dzień sportu oraz warsztaty.

kop.2019

 

W sobotni wieczór 12 stycznia br. około 110 miłośników Kopa spotkało się w Bogdankach na IX Turnieju Kopa o Puchar Burmistrza Ponieca. Rozgrywki, które rozpoczęły się o godzinie 19:00 trwały do późnych godzin wieczornych.

dzik.2

W związku z realizacją polecenia Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie  w ramach polecenia Ministra Ochrony Środowiska  dot. wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki, oraz wytyczne Inspekcji Weterynaryjnego Głównego Lekarza Weterynarii, kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia, uprzejmie informujemy, że na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich  na terenie Gminy Poniec przeprowadzone zostaną polowania zbiorowe i tak:

Koło Łowieckie nr 20 "Łowca" w Krobi

- w dniu 19 stycznia 2019 roku, godz. 7:30 na terenie obwodu łowieckiego nr 428; (Rokosowo, Bączylas, Teodozewo, Żytowiecko)


Koło Łowieckie nr 5 Dzik w Lesznie

- w dniach 19 i 26 stycznia 2019r. na terenie obwodu łowieckiego nr 430. (Szurkowo, Sarbinowo, Włostki, Dzięczyna)


Nadleśnictwo Piaski

- w dniach 19, 25 i 26 stycznia 2019 r. w godzinach 8:00-15:00 na terenie obwodu łowieckiego nr 480. (Szurkowo)

logo.ops.2


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
ogłasza nabór na stanowisko pracy - KIEROWNIKA KLUBU SENIORA

Stanowisko finansowane w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” nr RPWP.07.02.02-30-0092/17

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – 20 godzin tygodniowo (4 godziny dziennie), tj. umowa równoważna czasowo ½  wymiaru etatu wykonywana w dni robocze w godzinach otwarcia Klubu (orientacyjnie: 9:00 – 13:00)

Okres zatrudnienia: od lutego 2019 r.

Liczba etatów: 0,5

Miejsce pracy: Poza siedzibą pracodawcy – w Klubie Seniora zlokalizowanym w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

kubek.siata

W sobotę 5 stycznia w hali OSiR w Poniecu odbył się Noworoczny turniej trójek chłopców o puchar Burmistrza Ponieca. Do rywalizacji przystąpiły 34 zespoły z 7 województw!

Czytaj całość